артиллерия

артиллерия
artilerija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Karo mokslo šaka, tirianti šaunamųjų pabūklų sandarą, savybes ir naudojimą. Pagrindinės artilerijos mokslo kryptys: ↑balistika, artilerijos ginklų ir šaudmenų sandaros pagrindai, sprogstamosios medžiagos ir parakai, artilerijos gamybos technologija, artilerijos kovinis naudojimas, šaudymo ir ugnies valdymo teorija, artilerijos istorija. Artilerijos mokslas pradėjo kurtis XVI–XVII a. Italas Leonardas da Vinči (Leonardo da Vinci) tyrinėjo šūvio atatranką, išrado šautuvo titnaginį degtuvą, tyrinėjo sviedinio trajektorijos formas ir priklausomybę tarp jo lėkimo sąlygų ir nuotolio. Italas N. F. Tartalja savo darbuose nagrinėjo sviedinio lėkimo teoriją, trajektoriją, parako degimą, šūvį ir jo reiškinius; išrado kvadrantą. Rankraštyje „Riterių reikalas“ (1569) M. Belskis (Lenkija) rašė apie vamzdžio iš lydyto bronzos luito gręžimą. 1613 m. pasirodė D. Ufano (Ispanija) veikalas „Traktatas apie artileriją“, 1621 m. O. Michailovo (Rusija) – „Patrankų kovos statutas ir kiti karo mokslo reikalai“. G. Galilėjus (Galileo Galilei, Italija) veikale „Dviejų naujų mokslo sričių matematiniai įrodymai“ (1638) tyrinėjo sviedinio lėkimo parabole teoriją, sudarė balistines lenteles. E. Toričelis (Torricelli) veikale „Apie sunkiųjų kūnų judėjimą“ aprašė parabolinę sviedinio lėkimo trajektoriją ir jo išrasto kvadranto sandarą ir naudojimą. Lietuvis, Vilniaus universiteto auklėtinis, artilerijos inžinierius Kazimieras Semenavičius (Simonavičius) 1650 m. Amsterdame lotyniškai išleido veikalo „Artis magnae artilleriae“ („Didysis artilerijos menas“) pirmąją dalį, kurią sudarė 5 knygos. Pirmojoje knygoje aiškino pabūklų kalibrą, konstrukciją, taikymo būdus, metalo lydinių sudarymo metodus; antrojoje – artilerijoje naudojamų medžiagų gamybos technologiją; trečiojoje („Apie raketas“) aiškino kietojo kuro raketų konstrukciją, jų sandarą, gamybą, leidimo įrenginius, nagrinėjo to meto raketas, nustatė (pirmą kartą) raketos trajektorijos aukščio ir jos reaktyvinės tūtos pločio santykį, iškėlė daugiapakopės raketos ir raketinės artilerijos idėją, pateikė daugiapakopės raketos brėžinių, nustatė, kad raketos skriejimą galima stabilizuoti sparneliais; ketvirtojoje analizavo artilerijos ir fejerverkų sviedinius; penktojoje nagrinėjo artilerijos sviedinių leidimo pabūklus ir įrangą (mašinas). Antroji veikalo dalis neišleista. Rankraštis buvo laikomas Sanguškų (netoli Liublino), vėliau Zaluskių (Varšuvoje) bibliotekoje, iš kur XIX a. išvežtas į Peterburgą. Šis veikalas \артиллерия150 metų buvo svarbiausias veikalas apie artileriją Europoje; jis išverstas ir išleistas prancūzų, vokiečių, anglų, olandų, danų, lenkų kalbomis. XVIII a. artilerija pradėta klasifikuoti pagal galią į lengvąją, vidutinę, sunkiąją, didelės galios ir labai didelės galios, o pagal kalibrą – į mažo (20–75 mm), vidutinio (75–175 mm) ir didelio (>175 mm). Per I pasaulinį karą atsirado artilerinis puolimo rengimas, kurio tikslas – sunaikinti priešo ugnies priemones, nuslopinti jo gynybą ir užtikrinti savo pėstininkams puolimo sėkmę. Prieš II pasaulinį karą artilerijos vaidmuo mūšyje buvo vertinamas nevienodai: vienų šalių karo mokslas menkino artileriją, o kėlė aviacijos ir tankų vaidmenį, kitų – nemenkindamas aviacijos ir tankų vaidmens, artileriją laikė pagrindine ugnies priemone. II pasaulinio karo puolamosiose operacijose buvo pradėtas praktikuoti artilerinis puolimas ir artilerijos atakos rengimas, o gynyboje – artilerinis kontrparengimas. Artilerijos mokslo pažangai daug padarė konstruktoriai ir mokslininkai, kurie sukūrė naujas artilerijos sistemas, atliko jų balistinius tyrimus, sukūrė naujus artilerijos naudojimo kautynėse ir valdymo metodus. Po II pasaulinio karo, sukūrus raketas ir branduolinį ginklą, labai ištobulėjus karo aviacijai, artilerija vis dėlto liko viena svarbiausių ugnies priemonių, užtikrinančių nuolatinę paramą mūšyje pėstininkams ir tankams, ypač kai mūšyje naudojamas tiktai įprastinis ginklas. atitikmenys: angl. artillery rus. артиллерия ryšiai: dar žiūrėkbalistika

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • артиллерия — и, ж. artillerie f., > гол. artilery, нем. Artillerie, пол. artylerja. 1. Орудия, а также огнестрельное оружие. Сл. 18. Большая, великая, тяжелая, тягостная, тяжкая, малая, легкая. Полковая, сухопутная, морская, полевая, осадная, ломовая. Сл.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • АРТИЛЛЕРИЯ — (средн. век. лат. artilleria военная машина). 1) крупные огнестрельные орудия со всеми принадлежностями для действия и передвижения их. 2) особый род войска, действующий артиллерийскими орудиями. 3) наука об устройстве, изготовлении и… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • АРТИЛЛЕРИЯ — [иле], артиллерии, жен. (франц. artillerie) (воен.). 1. собир. Крупные огнестрельные орудия различных размеров и конструкций со всем оборудованием и принадлежностями. Крепостная артиллерия. Зенитная артиллерия. 2. Род войска, действующий… …   Толковый словарь Ушакова

 • Артиллерия — Артиллерия: 1 пищаль, 17 в.; 2 полевая пушка, 1805; 3 пушка (76 мм), 1902; 4 дивизионная пушка (76 мм), 1942; 5 гаубица (122 мм) Д 30, 1960; 6 полковой миномет (120 мм), 1938. АРТИЛЛЕРИЯ (французское artillerie), 1) род войск. В Европе артиллерия …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

 • АРТИЛЛЕРИЯ — (Artillery, ordnance) 1. Дисциплина, исследующая основания устройства, свойства и способы использования огнестрельного оружия. 2. Совокупность предметов вооружения. 3. Род войск. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно… …   Морской словарь

 • артиллерия — См …   Словарь синонимов

 • АРТИЛЛЕРИЯ — (французское artillerie), 1) род войск. В Европе артиллерия появилась в конце 13 начале 14 вв. Первое упоминание о применении Артиллерии в России относится к 1382 (при обороне Москвы от войск хана Тохтамыша). Современная артиллерия делится на… …   Современная энциклопедия

 • АРТИЛЛЕРИЯ — (франц. artillerie) ..1) род войск. В Европе артиллерия появилась в кон. 13 нач. 14 вв. Первое упоминание о применении артиллерии в России относится к 1382 (при обороне Москвы от войск хана Тохтамыша). Артиллерия сухопутных войск делится на… …   Большой Энциклопедический словарь

 • АРТИЛЛЕРИЯ — АРТИЛЛЕРИЯ, тип устройств, используемых в военных целях, действие которых основано на выстреливании различных снарядов. Устройства, служащие для произведения выстрела, часто снабжаются колесами, что позволяет их перевозить с места на место. К… …   Научно-технический энциклопедический словарь

 • артиллерия — АРТИЛЛЕРИЯ, и, ж. (или тяжёлая артиллерия). Шутл. Влиятельное лицо (напр. в семье). Вступает тяжёлая артиллерия (говорит жена, слово жене) …   Словарь русского арго

 • АРТИЛЛЕРИЯ — жен., франц. крупное огнестрельное оружие, не ручное; орудия, ·стар. наряд: пушки, единороги, мортиры и пр. Артиллерия крепостная, осадная, батарейная, легкая, конная, горная, вьючная, морская и пр. отличаются калибром и устройством, смотря по… …   Толковый словарь Даля

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”